Hướng dẫn cách dò và giá trị giải thưởng xổ số Miền Nam

 

đổi số trúng đặc biệt

Hướng dẫn dò xổ số Miền Nam:

Dò theo đài của tờ vé số, theo thứ tự từ phải qua trái ( tức là hàng đơn vị dò lên)

 • Giải Tám là giải có 2 chữ số cuối (hàng đơn vị và hàng chục của dãy số) trùng với giải tám ở bảng kết quả

 • Giải Bảy là giải có 3 chữ số cuối (hàng đơn vị, hàng chục và hàng trăm của dãy số) trùng với giải bảy ở bảng kết quả

 • Giải Sáu là giải có 4 chữ số cuối (hàng đơn vị, hàng chục,hàng trăm và hàng nghìn của dãy số) trùng với giải sáu ở bảng kết quả. Có 3 lần quay thưởng giải sáu

 • Giải Năm là giải có 4 chữ số cuối (hàng đơn vị, hàng chục,hàng trăm và hàng nghìn của dãy số) trùng với giải năm ở bảng kết quả

 • Giải Tư là giải có 5 chữ số cuối (hàng đơn vị, hàng chục,hàng trăm,hàng nghìn và hàng chục nghìn của dãy số) trùng với giải tư ở bảng kết quả. Có 7 lần quay thưởng giải tư

 • Giải Ba là giải có 5 chữ số cuối (hàng đơn vị, hàng chục,hàng trăm,hàng nghìn và hàng chục nghìn của dãy số) trùng với giải ba ở bảng kết quả. Có 2 lần quay thưởng giải ba

 • Giải Nhì là giải có 5 chữ số cuối (hàng đơn vị, hàng chục,hàng trăm,hàng nghìn và hàng chục nghìn của dãy số) trùng với giải nhì ở bảng kết quả. Có 1 lần quay thưởng giải nhì

 • Giải Nhất là giải có 5 chữ số cuối (hàng đơn vị, hàng chục,hàng trăm,hàng nghìn và hàng chục nghìn của dãy số) trùng với giải nhất ở bảng kết quả. Có 1 lần quay thưởng giải nhất

 • Giải Đặc Biệt là giải có 6 chữ số cuối (hàng đơn vị, hàng chục,hàng trăm,hàng nghìn, hàng chục nghìn và hàng trăm nghìn của dãy số) trùng với giải đặc biệt ở bảng kết quả. Có 1 lần quay thưởng giải đặc biệt

 • Giải Phụ Đặc Biệt là giải có 5 chữ số cuối (hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn và hàng chục nghìn của dãy số) trùng với giải đặc biệt ở bảng kết quả, sai hàng trăm nghìn

 • Giải Khuyến Khích(an ủi) là giải có số hàng trăm nghìn của dãy số trùng với số hàng trăm nghìn của giải đặc biệt và chỉ sai 1 số ở bất kỳ hàng nào của dãy số so với giải đặc biệt ở bảng kết quả.

Giá trị của từng giải thưởng xổ số Miền Nam

 • Giải Tám: 100.000đ ( Một trăm nghìn đồng)

 • Giải Bảy: 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng)

 • Giải Sáu: 400.000đ (Bốn trăm nghìn đồng)

 • Giải Năm: 1.000.000đ (Một triệu đồng)

 • Giải Tư: 3.000.000đ (Ba triệu đồng)

 • Giải Ba: 10.000.000đ (Mười triệu đồng)

 • Giải Nhì: 15.000.000đ (Mười năm triệu đồng)

 • Giải Nhất: 30.000.000đ ( Ba mươi triệu đồng)

 • Giải Đặc Biệt: 2.000.000.000đ (Hai tỷ đồng)

 • Giải Phụ Đặc biệt: 50.000.000đ (Năm mươi triệu đồng)

 • Giải Khuyến khích: 6.000.000đ (Sáu triệu đồng)

 

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

doi so trun dac biet
đổi số trúng minh ngọc

Social Media

Most Popular

Categories

On Key

Related Posts