Hướng dẫn cách dò và giá trị giải thưởng xổ số Miền Nam

 

đổi số trúng đặc biệt

Hướng dẫn dò xổ số Miền Nam:

Dò theo đài của tờ vé số, theo thứ tự từ phải qua trái ( tức là hàng đơn vị dò lên)

 • Giải Tám là giải có 2 chữ số cuối (hàng đơn vị và hàng chục của dãy số) trùng với giải tám ở bảng kết quả

 • Giải Bảy là giải có 3 chữ số cuối (hàng đơn vị, hàng chục và hàng trăm của dãy số) trùng với giải bảy ở bảng kết quả

 • Giải Sáu là giải có 4 chữ số cuối (hàng đơn vị, hàng chục,hàng trăm và hàng nghìn của dãy số) trùng với giải sáu ở bảng kết quả. Có 3 lần quay thưởng giải sáu

 • Giải Năm là giải có 4 chữ số cuối (hàng đơn vị, hàng chục,hàng trăm và hàng nghìn của dãy số) trùng với giải năm ở bảng kết quả

 • Giải Tư là giải có 5 chữ số cuối (hàng đơn vị, hàng chục,hàng trăm,hàng nghìn và hàng chục nghìn của dãy số) trùng với giải tư ở bảng kết quả. Có 7 lần quay thưởng giải tư

 • Giải Ba là giải có 5 chữ số cuối (hàng đơn vị, hàng chục,hàng trăm,hàng nghìn và hàng chục nghìn của dãy số) trùng với giải ba ở bảng kết quả. Có 2 lần quay thưởng giải ba

 • Giải Nhì là giải có 5 chữ số cuối (hàng đơn vị, hàng chục,hàng trăm,hàng nghìn và hàng chục nghìn của dãy số) trùng với giải nhì ở bảng kết quả. Có 1 lần quay thưởng giải nhì

 • Giải Nhất là giải có 5 chữ số cuối (hàng đơn vị, hàng chục,hàng trăm,hàng nghìn và hàng chục nghìn của dãy số) trùng với giải nhất ở bảng kết quả. Có 1 lần quay thưởng giải nhất

 • Giải Đặc Biệt là giải có 6 chữ số cuối (hàng đơn vị, hàng chục,hàng trăm,hàng nghìn, hàng chục nghìn và hàng trăm nghìn của dãy số) trùng với giải đặc biệt ở bảng kết quả. Có 1 lần quay thưởng giải đặc biệt

 • Giải Phụ Đặc Biệt là giải có 5 chữ số cuối (hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn và hàng chục nghìn của dãy số) trùng với giải đặc biệt ở bảng kết quả, sai hàng trăm nghìn

 • Giải Khuyến Khích(an ủi) là giải có số hàng trăm nghìn của dãy số trùng với số hàng trăm nghìn của giải đặc biệt và chỉ sai 1 số ở bất kỳ hàng nào của dãy số so với giải đặc biệt ở bảng kết quả.

Giá trị của từng giải thưởng xổ số Miền Nam

 • Giải Tám: 100.000đ ( Một trăm nghìn đồng)

 • Giải Bảy: 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng)

 • Giải Sáu: 400.000đ (Bốn trăm nghìn đồng)

 • Giải Năm: 1.000.000đ (Một triệu đồng)

 • Giải Tư: 3.000.000đ (Ba triệu đồng)

 • Giải Ba: 10.000.000đ (Mười triệu đồng)

 • Giải Nhì: 15.000.000đ (Mười năm triệu đồng)

 • Giải Nhất: 30.000.000đ ( Ba mươi triệu đồng)

 • Giải Đặc Biệt: 2.000.000.000đ (Hai tỷ đồng)

 • Giải Phụ Đặc biệt: 50.000.000đ (Năm mươi triệu đồng)

 • Giải Khuyến khích: 6.000.000đ (Sáu triệu đồng)

 

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

doi so trun dac biet
đổi số trúng minh ngọc

Social Media

Most Popular

Categories

On Key

Related Posts